Att starta företag som privatperson

Allt börjar med en idé. En idé som ger en möjlighet att ta kontroll över sitt liv och arbeta på ett sätt som passar en själv. Har du en idé som du tror kan slå igenom och bli någonting större är det självklart att du vill starta eget företag, men det är inte lätt att veta hur man ska gå tillväga. Det finns ett par vanliga bolagsformer för enskilda entreprenörer att använda sig av.

Aktiebolag

Den vanligaste typen av företag för de flesta entreprenörer är aktiebolag. Med aktiebolag menas att delägarna kan vara hur många som helst. Nya ägare kan förekomma genom att de köper delar av företaget, eller “aktier”. Om du ställt dig själv frågan hur startar jag ett aktiebolag förr, ska du veta att det inte är så komplicerat. Först skickar du in en anmälan om registrering av företaget, vilket kan kosta ett par tusen. Företaget måste ha ett unikt namn. När det väl är gjort, måste du skicka in ett intyg från din bank samt ansöka om godkännande för F-skatt för bolaget. Ett aktiebolag måste ha ett kapital på 25 000 kronor. Detta i samband med registreringsavgiften innebär att man behöver startkapital innan man kommer igång.

Enskild firma

I en enskild firma är hela verksamheten centrerad kring dig som ägare. Det finns inga andra delägare i denna företagsform. Denna typ av verksamhet kräver inget startkapital. Har man inte pengar att investera men ändå vill komma igång som entreprenör kan det utgöra ett passande alternativ.