Företagsekonomi

Det här med ekonomi kan vara väldigt förvirrande ibland, även när man bara försöker förstå hur olika lån fungerar, och företagsekonomi kan vara bra mycket mer invecklad. När det kommer till ekonomin hos företag är det väldigt varierande vad som kan anses vara en god ekonomi. Vissa tittar på hur stor ett företags skuld är i förhållande till dess tillgångar. Andra tittar enbart på företagets omsättning, alltså företagets inkomster, för att avgöra om företagets ekonomi är bra.

Sedan finns det de som är mer dynamiska i sitt tänkande. De brukar först titta på företagets skulder i relation till tillgångar. Är tillgångarnas värde högre än skulderna så vet man att om företaget skulle kollapsa så finns det möjlighet att täcka upp för det. Om det skulle bli en tuff period med negativt kassaflöde så finns det resurser för att kompensera för det.

Om tillgångarna däremot är lägre än skulderna då ser det vid en första anblick ut som en dålig ekonomi. Men många företag har inga egentliga tillgångar utan de litar helt och hållet på att intäkterna över tid betalar av skulden för att sedan generera en större vinst.

Låna pengar

Oavsett om det handlar om att utöka sin Bemanning i Stockholm för att täcka upp arbetsbördan eller om man fått en idé som skulle öka omsättningen så kan ett företagslån vara fördelaktigt. Även om skuldgraden och utgifterna ökar så kan företag med en bra idé öka intäkterna mer än vad utgifterna ökar. På så vis höjs även företagets investeringsförmåga och möjligheterna att öka intäkterna ännu mer blir fler.

Rätt personal

För de allra flesta företag så är personalen en av de allra största kostnaderna i och med alla utgifter det innebär som sociala avgifter, lön, sjuklön, vikarier och så vidare. Eftersom denna kategori är så väldigt kostsam så är det ytterst viktigt att man ser till att anställa rätt personal. Ta till exempel ett företag som sysslar med valutahandel, då är det väldigt viktigt att de som är anställda vet vad de sysslar med och är väl insatta i hur marknaden för sig. Ett misstag skulle kunna kosta ett stort företag flera miljoner kronor inom loppet av bara några timmar.

Men även om man bortser från misstag som kostar massor med pengar så kan personalomsättning vara en väldigt dyr historia. Anställer man någon som på pappret kanske ser bra ut och det sedan visar sig att den personen verkligen inte passar på just det jobbet så kan man bli tvungen att säga upp den individen och leta efter en ersättare. Det är därför väldigt viktigt att den som utför intervjuer letar efter saker som tyder inte bara på kompetens utan även personlig lämplighet. Rätt person på rätt plats helt enkelt.