Varför är produkter från Kina så billiga?

Faktum är att arbetskraft i Kina inte längre är särskilt billigt. Det är inte längre anledningen till att globala storföretag väljer att förlägga stora delar av deras tillverkning där. Ironiskt nog har outsourcing sakteligen börjat bli en faktor även i Kina.

Faktum är att den totala kostnaden för arbetskraft i många fall inte är högre än 20% av produktens sammanlagda pris. Precis som när ett företag ska jämföra olika faktorer för finansiering av sina verksamheter hos exempelvis Fakturino har Kina infrastrukturen som gör att många storbolag väljer dem. Efter att ha gått igenom en period av minskande ekonomisk tillväxt i tillverkningssektorn har saker återigen börjat vända i Kina. Låt oss titta på varför Kina är såpass attraktivt som land för storskalig tillverkning och varför i princip alla har någon produkt hemma som bär märkningen “Made in China”.

Varför tillverka i Kina?

Snarare än billig arbetskraft är skälet till att så många storföretag tillverkar sina varor i Kina för att de har kompetensen. Man ska komma ihåg att tillverkning av i princip alla typer av varor i många fall kräver flera olika råvaror, tekniska komponenter och annat som gör att många företag är inblandade i tillverkningen. Det är i det här avseendet som Kina byggt upp enormt funktionella nätverk av olika företag samt kompetens för hur komplex tillverkning går till.

En annan viktig faktor är att stora delar av Kinas industri subventioneras av kinesiska staten. Subventionerna ser ut på många olika sätt. Till exempel får stora industrier tillgång till el och vatten till rabatterade priser. Utöver det får företag tillgång till stora markarealer billigt. Allt detta är förstås faktorer som hjälper till att sänka priset för slutprodukterna ordentligt.

Men den kanske viktigaste faktorn av dem alla är Kinas storlek. Med drygt en miljard invånare har de tillgång till världens största inhemska talangpool. Det betyder att det finns kompetenta arbetare inom alla tänkbara sektorer. Tilläggas ska att även om Kina inte längre har den billigaste arbetskraften i världen så är de långt från de dyraste. Det finns goda argument för att företaget som förlägger sin tillverkning i Kina får mest för pengarna: kompetent personal för en rimlig mängd pengar.

Produkter från Kina är alltså billiga av många olika anledningar

Det finns med andra ord många olika skäl till att produkter från Kina ofta har ett lägre pris än jämförbara produkter tillverkade i andra länder. Ytterligare en faktor som bidrar till intrycket kan vara att Kina sällan bekymrar sig över sådant som upphovsrätt och liknande. Det gör inte minst att de har en hel industri som i första hand ägnar sig åt att tillverka billigare varianter av produkter som vi i väst är vana vid att betala dyrt för.